پست عاشقانه | متن عاشقانه جديد | عكس جديد عاشقانه

پست عاشقانه جديد

نه از فلسفه كلامي ميدانم …

و نه در منطق ميگنجد كلامم

بي …

سافت کده